11 minút za mier

V roku 1918, 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Dňa 11.11.2020 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete, ani na trvajúce utrpenie následkom trvajúcich vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.

Chceme pripomenúť množstvo padlých vojakov, poďakovať za mier v ktorom dnes žijeme, ale zároveň upozorniť na to, že vo svete sa stále bojuje. Ani dnešná civilizácia, zdá sa, nie je vždy schopná riešiť konflikty mierovou cestou. Pri 102. výročí ukončenia prvej svetovej vojny chceme prízvukovať potrebnú naliehavosť: nepretržite usilovať o mier a bezpečnosť vo svete.

Zdroj: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/11-minut-za-mier

Posted in Oznamy.