Pozvanie na deň Tatranského seniorátu

V piatok 5. júla 2024 sa v Kežmarku uskutoční deň Tatranského seniorátu. Deň TaS sa začína o 10:00 službami Božími v Novom kostole aj s Večerou Pánovou. Spovedným príhovorom poslúži brat biskup Peter Mihoč. V rámci služieb Božích budú uvedení do svojho úradu tento rok zvolení zboroví dozorcovia. Program služieb Božích bude vytlačený, nie je potrebné nosiť si so sebou spevníky.

Dopoludnia bude pripravený aj program pre deti, ktoré si lektorky vyzdvihnú priamo v kostole. Po skončení služieb Božích bude nasledovať obed a individuálna prehliadka Lyceálnej knižnice. Okrem toho bude možné nsvštíviť aj park prof. Alfreda Grosza, v ktorom sa nachádza pamätník židovskej kultúry, o ktorého postavenie sa v roku 2013 zasadil kežmarský cirkevný zbor CZ. Pamätník stojí na mieste, kde stála niekedy židovská synagóga. O príchode židov na územie Spiša a o ich kultúre povie viac pri pamätníku brat Ing. Mikuláš Lipták o 13:30.

Predstavenie opery „Ani plamene nás nezastavia“ sa začne o 14:30 v Drevenom artikulárnom kostole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva

V piatok 15. marca 2024 sa konalo seniorátne kolo biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva. Náš cirkevný zbor reprezentovalo šesť dievčat. Olympiáda sa opäť konala on-line formou – dievčatá písali test prostredníctvom programu EduPage, prichýlila nás ZŠ Jozefa Maximilíána Petzvala.

Zastúpenie sme mali, rovnako ako minulý rok, v dvoch kategóriách. V 1. kategórii súťažili: Sofia Antalová, Alžbeta Germanová, Noemi Pavličková a Kristína Šolcová. V 3. kategórii súťažili: Diana Ploščicová a Liana Žoldáková.

V 1. kategórii sa úspešnými riešiteľkami stali Kristínka a Alžbetka, ktorá vďaka 1. miestu získala aj postup do celoslovenského kola. V 3. kategórii bodovali Dianka aj Lianka. Dievčatám ďakujeme za účasť! Ďakujeme aj rodičom za podporu a vedenie počas prípravy, ktorej sa dievčatá venovali popri ostatných školských povinnostiach. Srdečne im blahoželáme a prajeme, aby nadobudnuté vedomosti využili v živote! Alžbetke, ktorá bude náš seniorát i cirkevný zbor reprezentovať na celoslovenskom kole 4. apríla 2024 v Liptovskom Mikuláši, prajeme veľa chuti do prípravy a veľa úspechov!

Viac informácií nájdete na: www.skoly.ecav.sk.