Zborový časopis "Evanjelik Cirkevného zboru ECAV Spišská Belá" vychádza s Božou pomocou štyri krát ročne. Je určený výlučne pre členov cirkevného zboru, pre vnútornú potrebu a vlastnú propagáciu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá, Hviezdoslavova 16, 059 01 Spišská Belá.

Prečítajte alebo stiahnite si aktuálne i staršie čísla nášho zborového časopisu tu na stránkach alebo vo formáte PDF. Pre otvorenie vybraného čísla kliknite na obrázok jeho titulnej strany. Na prístup k starším číslam časopisu môže byť potrebné zadať HESLO - dve veľké písmená, ktoré sú nad kazateľňou v belianskom kostole.

 

Od 2020...

Veľká noc 2020
(9. 4. 2020)

Veľká noc 2021
(1. 4. 2021)

 

Rok 2019

Veľkonočný pondelok 2019
(22. 4. 2019)

30. výročie novembra 1989
(17. 11. 2019)

 

Vianoce 2019
(24. 12. 2019)

Silvester 2019
(31. 12. 2019)

 

Rok 2018

Veľkonočný pondelok 2018
(2. 4. 2018)

Pamiatka reformácie 2018
(31. 10. 2018)

Vianoce 2018
(24. 12. 2018)

Silvester 2018
(31. 12. 2018)

 

Rok 2017

Kvetná nedeľa 2017
(9. 4. 2017)

Leto 2017
(16. 7. 2017)

Reformácia 2017
(31. 10. 2017)

Vianoce 2017
(24. 12. 2017)

 

 

Rok 2016

Veľká noc 2016
(28. 3. 2016)

01_2016

Leto 2016
(21. 8. 2016)

02-2016

Reformácia 2016
(31. 10. 2016)

03_2016

Vianoce 2016
(24. 12. 2016)

 

 

Rok 2015

Veľká noc 2015
(6. 4. 2015)

01_2015

Leto 2015
(21. 6. 2015)

02_2015

Jeseň 2015
(4. 10. 2015)

03_2015

Vianoce 2015
(24. 12. 2015)

04_2015