Dve pozvánky do Kežmarku – inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu

15. októbra 2023 o 15:00 sa v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku uskutoční inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu – Mgr. Romana Porubäna (senior) a Ivany Prelichovej (dozorkyňa). Inštaláciu vykoná dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč – srdečne Vás pozývame na túto slávnosť!

Po slávnosti inštalácie bude o 18:00 v artikulárnom kostole koncert vokálnej skupiny Close Harmony Friends, ktorá prevažne spieva spirituály a gospely – pozývame aj na tento koncert, vstupné je dobrovoľné.

 

Tri pozvánky – do Levoče a na zájazd

Srdečne vás pozývame na nadchádzajúce podujatia v CZ ECAV Levoča:
  • vernisáž výstavy insitného umenia vojvodinských autorov Jána Glózika a Anny Kotvašovej dňa 2. 7. 2023 o 10:00 v Evanjelickom kostole v Levoči,
  • program pri príležitosti 200.výročia začiatku stavby Evanjelického kostola na Námestí Majstra Pavla v Levoči a 310. výročia posvätenia druhého artikulárneho kostola na Evanjelickom cintoríne v Levoči s názvom V šľapajách predkov v stredu 5. 7. 2023 od 10:00
Zároveň ponúkame možnosť prihlásiť sa na autobusový zájazd do Rumunska – Protestantské Sedmohradsko v termíne od 13. do 18. 7. 2023.

Noc kostolov 2023 v Levoči

Pozývame Vás na Noc kostolov do Levoče – v piatok a sobotu 3. 6. 2023 od 16:30 do 22:00 v Evanjelickom kostole v Levoči.

PROGRAM:

  • 16:30 Prednáška – Ako prišla Bibia k nám (prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – profesor na katedre Novej zmluvy EBF UK Bratislava)
  • 17:00 Komentovaná prednáška – reštaurovanie Melantrichovej biblie vydanej  roku 1570 v Prahe (Martin Petrinec – reštaurátor)
  • 17:20  Prezentácia historického písma a kaligrafie (Peter Ližbetin – reštaurátor)
  • 17:30 Z pokladov historickej knižnice v evanjelickom kostole – Biblie (otvorenie výstavy – jedinečných Biblií len túto noc)
  • Praktické ukážky historického písma s možnosťou vyskúšať si opis starých textov (počas celého programu)
  • 18:15 Komorný koncert duchovnej tvorby (účinkujúci: Brigita Tivadarová – soprán, Miklós Nyéky – klavír, organ; skladby J. S. Bacha, árie G. F. Händla, Aleluja a Laudate Dominum, Panis Angelicus)
  • Kostol otvorený do 22:00 (nočná prehliadka kostola a výstavy)

 

Príbehy spravodlivých – Poprad

Pozývame Vás na slávnostný večer – Príbehy spravodlivých, ktorým bude sprevádzať moderátorka RTVS Dagmar Mozolová a hudobným hosťom bude Katka Koščová.

Svoj príbeh počas večera osobne vyrozpráva zachránené dieťa Denisa Nikodémová. Súčasťou programu je tiež premietnutie filmu Mamička o Zuzane Dermekovej, ktorá zachránila dvojročné dievčatko.

Životným príbehom Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili mnohé životy, sa Dagmar Mozolová venuje už od roku 2013. Jej cieľom je nakrútiť všetkých, ktorí si pamätajú a ešte sú medzi nami a zároveň tieto príbehy spracovať.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 4. mája 2023 o 17:00 v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej 12. Vstupné je dobrovoľné.

Viac info na www.pribehyspravodlivych.sk.

 

Pozvánka na 32. konferenciu Modlitebného spoločenstva do Kežmarku

Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV pozýva záujemcov na svoju výročnú konferenciu do Kežmarku v termíne od 17. do 19. marca 2023.

Konferencia sa bude konať v Strednej odbornej škole, Garbiarska 1 a témou konferencie je: Pravda víťazí („Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ – Ján 8,32). Prednášať budú Mgr. Michal Findra, konsenior Tatranského seniorátu a farár CZ Poprad (Ježiš votkaný do života) a Mgr. Ondrej Kolárovský, pracovník EVS (V nikom inom!!!).

Súčasťou programu budú semináre „Ako žiť život plný Ducha Svätého“ (Stanislav Kocka, vedúci MoS) a „Radostný život v smutnom a depresívnom svete“ (Ondrej Kolárovský), pobožnosti (Roman Porubän, farár CZ Kežmarok a Eva Germanová, farárka CZ Spišská Belá) a služby Božie s Večerou Pánovou (Peter Mihoč, biskup VD ECAV).

Podrobnejší program nájdete na: www.modlitby.sk (zdroj).

 

Svetový deň modlitieb 2023

V nedeľu 5. marca 2023 si aj v našom zbore pripomenieme Svetový deň modlitieb – tentoraz z Taiwanu.

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien a v priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Každý rok sa v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

V mene taiwanských sestier pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom „Ping-an“, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma SDM na rok 2023 sú slová „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19). Je to príležitosť počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu a podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci.

Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakej bohoslužby bude dňa  3. 3. 2023. Pridajme sa k ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu, aby sme spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet a aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

Taiwan má približne 23,6 milióna obyvateľov a je husto osídlenou krajinou, v ktorej žije veľké množstvo národností. Oficiálne uznaných je 16 pôvodných jazykov. Nachádza sa v západnej časti Tichého oceánu a v strede ostrovného oblúka východnej a juhovýchodnej Ázie. Pozostáva z hlavného ostrova a mnohých menších ostrovov vrátane Peskadorských ostrovov, Kinmenu a Matsu. Západnú tretinu územia ostrova tvoria roviny, kotliny, pahorkatiny a náhorné plošiny a žije tu viac ako 20 miliónov ľudí. Hlavné mesto – mesto Tchaj-pej – sa nachádza na severe Taiwanu, zatiaľ čo ďalšie veľké mestá sú na západnom pobreží.

Na Taiwane sa nachádza deväť národných parkov. Z nich najviac turistov priťahuje národný park Taroko s nádhernými roklinami a úžasnými scenériami. Jedinečná geografia ostrova a klimatické podmienky spôsobili veľkú rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Horúce a studené pramene s rôznym obsahom minerálov sa vyskytujú v celej krajine, dokonca aj v riekach a oceánoch.

Najstarší záznam o účasti taiwanských žien na Svetovom dni modlitieb pochádza z marca 1935 z taiwanskej cirkevnej tlače. Odvtedy sa Svetový deň modlitieb stal ekumenickou modlitebnou bohoslužbou, ktorá je uchu taiwanských kresťaniek dobre známa. Každoročne je príručka pre bohoslužby preložená do 13 jazykov vrátane mandarínskej čínštiny, taiwančiny a pôvodných jazykov, ktoré sa používajú počas bohoslužieb. Každý rok v januári ženy z presbyteriánskej cirkvi v rôznych častiach Taiwanu organizujú prípravné semináre Svetového dňa modlitieb pre svoj región.

 

Zdroje: www.ecav.sk a https://sites.google.com/site/sdmslovensko/sdm-2023-taiwan