Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva

V piatok 15. marca 2024 sa konalo seniorátne kolo biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva. Náš cirkevný zbor reprezentovalo šesť dievčat. Olympiáda sa opäť konala on-line formou – dievčatá písali test prostredníctvom programu EduPage, prichýlila nás ZŠ Jozefa Maximilíána Petzvala.

Zastúpenie sme mali, rovnako ako minulý rok, v dvoch kategóriách. V 1. kategórii súťažili: Sofia Antalová, Alžbeta Germanová, Noemi Pavličková a Kristína Šolcová. V 3. kategórii súťažili: Diana Ploščicová a Liana Žoldáková.

V 1. kategórii sa úspešnými riešiteľkami stali Kristínka a Alžbetka, ktorá vďaka 1. miestu získala aj postup do celoslovenského kola. V 3. kategórii bodovali Dianka aj Lianka. Dievčatám ďakujeme za účasť! Ďakujeme aj rodičom za podporu a vedenie počas prípravy, ktorej sa dievčatá venovali popri ostatných školských povinnostiach. Srdečne im blahoželáme a prajeme, aby nadobudnuté vedomosti využili v živote! Alžbetke, ktorá bude náš seniorát i cirkevný zbor reprezentovať na celoslovenskom kole 4. apríla 2024 v Liptovskom Mikuláši, prajeme veľa chuti do prípravy a veľa úspechov!

Viac informácií nájdete na: www.skoly.ecav.sk.