Dve pozvánky do Kežmarku – inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu

15. októbra 2023 o 15:00 sa v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku uskutoční inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu – Mgr. Romana Porubäna (senior) a Ivany Prelichovej (dozorkyňa). Inštaláciu vykoná dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč – srdečne Vás pozývame na túto slávnosť!

Po slávnosti inštalácie bude o 18:00 v artikulárnom kostole koncert vokálnej skupiny Close Harmony Friends, ktorá prevažne spieva spirituály a gospely – pozývame aj na tento koncert, vstupné je dobrovoľné.

 

Tri pozvánky – do Levoče a na zájazd

Srdečne vás pozývame na nadchádzajúce podujatia v CZ ECAV Levoča:
  • vernisáž výstavy insitného umenia vojvodinských autorov Jána Glózika a Anny Kotvašovej dňa 2. 7. 2023 o 10:00 v Evanjelickom kostole v Levoči,
  • program pri príležitosti 200.výročia začiatku stavby Evanjelického kostola na Námestí Majstra Pavla v Levoči a 310. výročia posvätenia druhého artikulárneho kostola na Evanjelickom cintoríne v Levoči s názvom V šľapajách predkov v stredu 5. 7. 2023 od 10:00
Zároveň ponúkame možnosť prihlásiť sa na autobusový zájazd do Rumunska – Protestantské Sedmohradsko v termíne od 13. do 18. 7. 2023.

Noc kostolov 2023 v Levoči

Pozývame Vás na Noc kostolov do Levoče – v piatok a sobotu 3. 6. 2023 od 16:30 do 22:00 v Evanjelickom kostole v Levoči.

PROGRAM:

  • 16:30 Prednáška – Ako prišla Bibia k nám (prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – profesor na katedre Novej zmluvy EBF UK Bratislava)
  • 17:00 Komentovaná prednáška – reštaurovanie Melantrichovej biblie vydanej  roku 1570 v Prahe (Martin Petrinec – reštaurátor)
  • 17:20  Prezentácia historického písma a kaligrafie (Peter Ližbetin – reštaurátor)
  • 17:30 Z pokladov historickej knižnice v evanjelickom kostole – Biblie (otvorenie výstavy – jedinečných Biblií len túto noc)
  • Praktické ukážky historického písma s možnosťou vyskúšať si opis starých textov (počas celého programu)
  • 18:15 Komorný koncert duchovnej tvorby (účinkujúci: Brigita Tivadarová – soprán, Miklós Nyéky – klavír, organ; skladby J. S. Bacha, árie G. F. Händla, Aleluja a Laudate Dominum, Panis Angelicus)
  • Kostol otvorený do 22:00 (nočná prehliadka kostola a výstavy)

 

Príbehy spravodlivých – Poprad

Pozývame Vás na slávnostný večer – Príbehy spravodlivých, ktorým bude sprevádzať moderátorka RTVS Dagmar Mozolová a hudobným hosťom bude Katka Koščová.

Svoj príbeh počas večera osobne vyrozpráva zachránené dieťa Denisa Nikodémová. Súčasťou programu je tiež premietnutie filmu Mamička o Zuzane Dermekovej, ktorá zachránila dvojročné dievčatko.

Životným príbehom Slovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili mnohé životy, sa Dagmar Mozolová venuje už od roku 2013. Jej cieľom je nakrútiť všetkých, ktorí si pamätajú a ešte sú medzi nami a zároveň tieto príbehy spracovať.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 4. mája 2023 o 17:00 v Tatranskej galérii v Poprade na Hviezdoslavovej 12. Vstupné je dobrovoľné.

Viac info na www.pribehyspravodlivych.sk.