Výlet „Po stopách reformácie“

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce organizuje v lete prehliadku najvýznamnejších miest spätých s pôsobením reformátora dr. Martina Luthera. Máme tak možnosť navštíviť mestá Torgau, Lipsko, Halle, Magdeburg, Mansfeld, Eisleben, Eisenach, hrad Wartburg, Šmalkaldy, Stotternheim, Erfurt a Wittenberg.

Výlet sa uskutoční v termíne od 19. do 24. júla 2017. Bližšie informácie Vám rád poskytne brat farár Martin Zaťko na telefónnom čísle 0918 145 505.

Približná cena je 220 €/osoba. Prihlasovanie je možné do 2. apríla 2017 prostredníctvom on-line formulára alebo papierovou formou, kde nájdete aj program, organizačné pokyny a tlačenú prihlášku:

 

Ponuka literatúry – Porta libri

Nielen počas dlhých zimných večerov určite oceníte kvalitnú literatúru – a vďaka aktivite vydavateľstva Porta libri je teraz ešte bližšie k nám. Po nedeľných službách Božích, alebo aj počas týždňa, sa môžete zastaviť na fare v Belej a vybrať si z vystavenej ponuky:

knihy

Porta libri

Obnova fasád bušovského kostola v roku 2016

V roku 2016 sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou sa nám podarilo uskutočniť prvú etapu – obnoviť fasádu veže. Keďže tento Boží stánok je zaradený medzi opustené kostoly našej cirkvi a v obci Bušovce máme len 6 evanjelikov, bolo ťažko mysliteľné, aby sme sa do prác pustili len na vlastné náklady. Naša žiadosť o dotáciu na rok 2016 podaná na Ministerstvo kultúry SR bola úspešná a podarilo sa nám získať finančné prostriedky z dotačného systému MK SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 20 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru celková preinvestovaná suma predstavovala takmer 26 000 €.
V priebehu prác na obnove fasád sa nám podarilo natrieť aj strechu veže kostola a opraviť vstupné dvere pod vežou. Ešte zostáva vyrovnanie kríža a veža kostola bude ako nová! Ak sa nám podarí uspieť aj s projektom podaným na rok 2017, veríme, že budeme môcť pokračovať v prácach druhou etapou – obnovou fasád južnej strany kostola. Tiež veríme, že obnova kostola prispeje k zachovaniu kostola pre budúce generácie i k zatraktívneniu obce pre turistov prichádzajúcich do našej podtatranskej oblasti.

Zborový výlet do Klenovca

V nedeľu 9. októbra 2016 plánujeme zborový výlet do Klenovca. Odchod autobusu bude o 6:50 z Krížovej Vsi (námestie) a 7:00 zo Spišskej Belej (ev. kostol). Služby Božie v Spišskej Belej ani Krížovej Vsi nebudú. Prihlásiť sa ešte môžete u sestry farárky do stredy 5. októbra.