Súčasnosť

Dnes má cirkevný zbor vyše 260 členov zo všetkých vekových kategórií. Pravidelne sa stretávajú deti na detskej besiedke a v škole na vyučovaní náboženstva, dorast na svojich stretnutiach a konfirmačnej príprave, stredná a staršia generácia na biblických hodinách, spevokole a službách Božích.

Služby Božie v Spišskej Belej sú každú nedeľu o 9:00, v Krížovej Vsi o 10:30. V Tatranskej Kotline sa konajú v mesiacoch máj až október vždy v prvú nedeľu mesiaca o 16:30. V Bušovciach sú služby Božie raz za rok pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu.

Naša vizitka na stránkach mesta Spišská Belá:

Evanjelická cirkev a.v.

Napísali o nás:

2020:
2018:
2017:
2016:
2015:
Staršie: