Obnova fasád bušovského kostola v roku 2016

V roku 2016 sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou sa nám podarilo uskutočniť prvú etapu – obnoviť fasádu veže. Keďže tento Boží stánok je zaradený medzi opustené kostoly našej cirkvi a v obci Bušovce máme len 6 evanjelikov, bolo ťažko mysliteľné, aby sme sa do prác pustili len na vlastné náklady. Naša žiadosť o dotáciu na rok 2016 podaná na Ministerstvo kultúry SR bola úspešná a podarilo sa nám získať finančné prostriedky z dotačného systému MK SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 20 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru celková preinvestovaná suma predstavovala takmer 26 000 €.
V priebehu prác na obnove fasád sa nám podarilo natrieť aj strechu veže kostola a opraviť vstupné dvere pod vežou. Ešte zostáva vyrovnanie kríža a veža kostola bude ako nová! Ak sa nám podarí uspieť aj s projektom podaným na rok 2017, veríme, že budeme môcť pokračovať v prácach druhou etapou – obnovou fasád južnej strany kostola. Tiež veríme, že obnova kostola prispeje k zachovaniu kostola pre budúce generácie i k zatraktívneniu obce pre turistov prichádzajúcich do našej podtatranskej oblasti.

Posted in Oznamy.