Pozvanie na deň Tatranského seniorátu

V nedeľu 5. júla 2024 sa v Kežmarku uskutoční deň Tatranského seniorátu.

Posted in Oznamy.