Rick Warren: Načo som vlastne tu?

Zamýšľal/a si sa niekedy nad otázkou, prečo si tu, prečo žiješ? Toto je otázka existencie. Otázka významu znie – záleží na mojom živote? Rick Warren, pastor a spisovateľ napísal knihu Purpose driven life/Život s jasným cieľom – Načo som vlastne tu. Kniha vyšla v roku 2002 a aj takmer po 20 rokoch je svetovým bestsellerom. Ponúkame Vám krátky rozhovor s autorom knihy a to, čo sa v knihe môžete dočítať:

Ako pastor som veľa krát ľudom v ich živote radil, ako aj nespočetne veľa krát stál pri posteli zomierajúceho. A keď ľudia zomierajú – to, čo povedia na konci ich života tu na zemi je veľmi hlboké. Uvedomujú si, že sú to ich posledné slová. Žiadna osoba, s ktorou som prišiel do kontaktu a ktorá zomierala – nepovedala: „Prines mi moje trofeje z golfu. Chcem ich vidieť poslednýkrát.“ alebo „ Prines mi môj diplom, chcem si ho ešte raz pozrieť.“ či „Prines mi posledný krát moje zlaté hodinky, ktoré som dostal ako ocenenie za úspešný obchod.“ Ľudia, ktorí zomierajú chcú mať pri sebe ľudí, chcú vzťahy a tak prídeme na to, že život je o láske. Pán Boh má pre náš život 5 úloh, cieľov, ktoré chce, aby sme dosiahli:

1. Bol si stvorený pre Božiu radosť.
2. Bol si stvorený, aby si bol súčasťou Božej rodiny.
3. Bol si stvorený, aby si sa stal podobný Pánovi Ježišovi.
4. Bol si stvorený, aby si slúžil Bohu.
5. Bol si stvorený, pretože máš určité poslanie.

Tieto body pre Tvoj život sa nachádzajú v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole, sú vysvetlené apoštolom Pavlom v liste Efezským v 4. kapitole. Ježiš sa modlil za svojich učeníkov v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole. Keď raz Pán Ježiš kráčal mestom, prihovoril sa mu chlapík a opýtal sa ho: „Pane, aké sú najväčšie prikázania.“ Pán Ježiš odpovedal: „Miluj Boha celou svojou mysľou, srdcom, silou. Miluj svojich blížnych.“

A taktiež predtým ako Pán Ježiš vstúpil na nebesá vyslovil svoje posledné slová. Posledné slová Pána Ježiša boli: „Čiňte učeníkmi všetky národy, krstite ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učte ich všetko, čokoľvek som Vás naučil/čo som Vám prikázal. Tieto 2 príkazy a 3 nariadenia tvoria zmysel tvojho života a taktiež sú účelmi cirkvi. Účelom cirkvi je pomôcť Ti, aby si naplnil 5 cieľov vo svojom živote. Čiže, ktoré sú to:

Miluj Boha celým srdcom, mysľou a silou. Toto sa v Biblii nazýva Bohoslužba. Je to vyjadrenie Tvojej lásky k Bohu. Je to môj najdôležitejší cieľ v živote. Otec hľadá tých, ktorí si ho ctia a veria v Neho. Túto lásku môžem preukázať Bohu v tichosti svojej izby, v malom spoločenstve ľudí, alebo s veľkou skupinou ľudí. Stále je to Bohoslužba. Kedykoľvek vyjadrujem svoju lásku Bohu, je to uctievanie Boha – Bohoslužba.

Miluj svojho blížneho ako seba samého. Toto pomenujme slovom služba, diakonia. Znamená slúžiť.

Príkazy: Čiňte učeníkmi všetky národy – to je evanjelizácia, keď hovoríš ľuďom dobrú správu. Čiže, ak som zachránený – niekto mi tú dobrú správu priniesol a teda šírim ju ďalej prostredníctvom ľudí. Učte ich, čokoľvek som im prikázal – to je učeníctvo – to je ďalší cieľ v mojom živote – rásť v Kristovi. Krstite ich – to je symbol, že patríš do rodiny, spoločenstva. Nehovorí len, som veriaci, ale niekam patrím. V dnešnej dobe veľmi často počujeme – mám rád Ježiša, no jednoducho nepotrebujem cirkev. To je, ako keby ste povedali – som včela, ale nepotrebujem úľ. Alebo – som futbalista, ale nechcem byť v žiadnom futbalovom tíme. Biblia hovorí, že veriaci bez rodiny je sirota. Čiže my nie sme len veriaci, my aj patríme – patríme do Božej rodiny, čo znamená aj, že sme lepší spoločne.

Kniha Načo som vlastne tu má mnohoraké využitie, ale číslom jedna je, aby si dovolil Bohu, aby Ti prejavil lásku. Aby si dovolil, aby Ťa Boh miloval. Od začiatku Biblie – od 1. knihy Mojžišovej až po Zjavenie Jána Biblia hovorí, že dôvod prečo bol stvorený vesmír je, že Boh chcel rodinu. Nepotreboval rodinu, nebol osamelý – je vo vzťahu – Otec, Syn a Duch Svätý, ale chcel rodinu. Biblia hovorí, že Boh je láska, nie že má lásku. On je láska. Je to Jeho podstata, charakter, prirodzenosť. Jediný dôvod, prečo láska existuje je, že nás Boh stvoril, pretože On je láska. Ak by Boh nebol láska, neboli by sme schopní lásku prijímať, alebo dávať. Jedine preto, že sme boli stvorení na Božiu podobu, môžeme lásku cítiť a dávať ju ďalej. Ak mám všetku tú lásku a nikomu ju neponúknem, nedám – osobe, zvieraciemu miláčikovi – na čo je láska dobrá? Boh nám chcel vyjadriť lásku prostredníctvom stvorenia vesmíru a vytvoril tento vesmír, aby mohol vytvoriť galaxiu, aby stvoril planétu, aby stvoril uhol pod ktorým je – nie sme ani príliš blízko k Slnku, či Mesiacu, aby sme neboli spálení, alebo nezamrzli. Jednoducho vesmír s precíznosťou vytvorený pre ľudí. Boh stvoril Teba, aby Ťa mohol milovať. Čiže, ak Boh stvoril celý vesmír, je to len preto, aby Ti mohol preukázať lásku.

Akú lásku má Boh? Nepodmienečnú. Má ťa rád v dobrých i zlých dňoch. Miluje ťa, či to práve teraz cítiš, alebo nie. Miluje Ťa, aj keď si Ty myslíš, že si to zaslúžiš, či nezaslúžiš. Nemôžeš spôsobiť, aby ťa Boh prestal mať rád. Môžeš sa o to pokúsiť, ale nepodarí sa Ti to. Nič nemôžeš urobiť preto, aby ťa Boh prestal milovať. Pretože Jeho láska nie je založená na tom, kto si Ty, ale kto je On. Preto dovoľ, aby Ťa Boh mohol milovať.

Prečo si stvorený? Boh ťa stvoril, aby ťa mohol milovať. Ak by ťa nechcel milovať, nebol by ťa stvoril. Toto je základná odpoveď, prečo sa táto kniha predáva. Som tu, aby som mohol byť milovaný Bohom. A my milujeme, pretože On prv miloval nás ako odpoveď na Jeho nepodmienečnú lásku. Neboli sme to my, ktorí ako prví začali Boha milovať.

Ľudia často hovoria: „Myslím si, že nemám Boha až tak rád.“ Ja im na to: „Nie, to nie je Tvoj najväčší problém. Tvoj problém nie je to, že nemáš Boha dostatočne rád. Ty dostatočne necítiš a nerozumieš, ako veľmi ťa On miluje. Pretože, ak by si dostatočne rozumel a cítil Jeho lásku k Tebe, nemohol by si si pomôcť a jednoducho by si Ho milovať tiež… Toto nie je povinnosť. Jednoducho milujem niekoho, pretože on ma miluje tiež.“ Čiže aj vo svojom živote som začal s cieľom, že nechávam Boha, aby ma miloval a potom naučiť sa, ako Ho milovať a napĺňal Jeho vôľu pre môj život.

 

Miriam Ulbrichová

Zdroje: Youtube Praise on TB, Purpose driven life, rozhovor s Rickom Warrenom, kniha: Život s jasným cieľom.

Posted in Oznamy.