Aktivity

Vyučovanie náboženstva:

 • streda 12:40 a 13:30 – ZŠ Štefánikova
 • štvrtok 13:30 – ZŠ Petzvalova

Biblická hodina:

 • štvrtok 18:00

Konfirmačná príprava – druhý ročník:

 • streda 17:00

Dorast:

 • dohodneme sa 🙂

Detská besiedka:

 • sobota 10:00

Spevokol:

 • hľadá nových členov!

Služby Božie:

 • Spišská Belá – nedeľa 9:00
 • Krížová Ves – nedeľa 10:30
 • Tatranská Kotlina – prvá nedeľa v mesiaci o 16:30 (máj-október)
 • Bušovce – raz za rok (pamiatka posvätenia chrámu)