Kázne

Ak máte záujem o niektorú z nedeľných kázni, ktoré odzneli v našich chrámoch, prosím napíšte e-mail na spisska.bela@ecav.sk.

Príležitostné a slávnostné kázne sú zverejňované v zborovom časopise, ktorý je k dispozícii na našich stránkach.

Časom si tu budete môcť aj stiahnuť/vypočuť vybrané kázne, ktoré odzneli v našich kostoloch: