Kázne

V čase, keď sa nemôžeme stretávať v našich kostoloch, Vám sprostredkúvame možnosť stretnutia s našim nebeským Otcom v rámci domácich pobožností. Pre tých, ktorí nemajú jednoduchý prístup na internet, distribuujeme tieto domáce pobožnosti v tlačenej forme do poštových schránok, zvyčajne v sobotu popoludní. Ak máte záujem aj Vy o tento spôsob doručovania domácich pobožností, prosíme ozvite sa sestre farárke.

Kiež by Pán Boh požehnal aj takéto naše stretnutia!

 

Ak máte záujem o niektorú z nedeľných kázni, ktoré odzneli v našich chrámoch, prosím napíšte e-mail na spisska.bela@ecav.sk.

Príležitostné a slávnostné kázne sú zverejňované v zborovom časopise, ktorý je k dispozícii na našich stránkach.

Časom si tu budete môcť aj stiahnuť/vypočuť vybrané kázne, ktoré odzneli v našich kostoloch: