Fotky 2016

Pamiatka posvätenia chrámu (135.) v Bušovciach a reformačné stretnutie – 30. október 2016


Zborový výlet do Klenovca – 9. október 2016

Článok nájdete tu: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRVD/belania_na_navsteve_v_klenovci a tu: egt.sk


Poďakovanie za úrody zeme – 2. október 2016


Zborový deň a pamiatka posvätenia chrámu v Tatranskej Kotline – 21. 8. 2016

Článok nájdete tu: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRVD/zborovy_den_pod_belianskymi_tatrami


Detský tábor – júl 2016


Konfirmácia – 26. jún. 2016

Foto: Ľudmila Grichová


Guláš na farskom dvore – 4. jún 2016


Pamiatka posvätenia chrámu (230.) v Spišskej Belej – 24. január 2016

Článok nájdete tu: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/slavnostne_sluzby_bozie_pri_230_vyroci_pamiatky_posvatenia_chramu