O nás

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku tvorí matkocirkev Spišská Belá, fília Krížová Ves a diaspory Tatranská Kotlina a Bušovce. Sídlo farského úradu je v Spišskej Belej (Hviezdoslavova 16 – viď Kontakty).

Zbor patrí do Tatranského seniorátu a Východného dištriktu (www.vdecav.sk) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (www.ecav.sk).