Časopis

Prečítajte alebo stiahnite si aktuálne i staršie čísla nášho zborového časopisu "Evanjelik Cirkevného zboru ECAV Spišská Belá" tu na stránkach alebo vo formáte PDF. Časopis je určený výlučne pre členov cirkevného zboru, pre vnútornú potrebu a vlastnú propagáciu.

Pre otvorenie vybraného čísla kliknite na obrázok jeho titulnej strany. Na prístup k starším číslam časopisu môže byť potrebné zadať heslo - dve veľké písmená, ktoré máme nad kazateľňou v belianskom kostole.

 

Rok 2017

Kvetná nedeľa 2017
(9. 4. 2017)

Leto 2017
(16. 7. 2017)

Reformácia 2017
(31. 10. 2017)

Vianoce 2017
(24. 12. 2017)

 

 

Rok 2016

Veľká noc 2016
(28. 3. 2016)

01_2016

Leto 2016
(21. 8. 2016)

02-2016

Reformácia 2016
(31. 10. 2016)

03_2016

Vianoce 2016
(24. 12. 2016)

 

 

Rok 2015

Veľká noc 2015
(6. 4. 2015)

01_2015

Leto 2015
(21. 6. 2015)

02_2015

Jeseň 2015
(4. 10. 2015)

03_2015

Vianoce 2015
(24. 12. 2015)

04_2015