Kontakty

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Belá

Mgr. Eva Germanová, PhD.
zborová farárka
Tel.: +421 904 844 103

Ev. a. v. farský úrad
Hviezdoslavova 16
059 01 Spišská Belá

Tel.: +421 524 591 628
E-mail: spisska.bela@ecav.sk
Web: ecav.spisskabela.sk

IČO: 31967833
Číslo účtu: 8051340562/0200
IBAN: SK62 0200 0000 0080 5134 0562