Dve pozvánky do Kežmarku – inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu

15. októbra 2023 o 15:00 sa v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku uskutoční inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu – Mgr. Romana Porubäna (senior) a Ivany Prelichovej (dozorkyňa). Inštaláciu vykoná dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč – srdečne Vás pozývame na túto slávnosť!

Po slávnosti inštalácie bude o 18:00 v artikulárnom kostole koncert vokálnej skupiny Close Harmony Friends, ktorá prevažne spieva spirituály a gospely – pozývame aj na tento koncert, vstupné je dobrovoľné.

 

Posted in Oznamy.