Obnova fasády bušovského kostola v roku 2018

V roku 2016 sme s Božou pomocou začali s obnovou fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. Vďaka finančným prostriedkom z dotačného programu Ministerstva kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 20 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru sa podarilo obnoviť fasádu veže (1. etapa).

Aj v roku 2017 bol tento projekt finančne podporený z prostriedkov dotačného programu Ministerstva kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 19 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru a tak v 2. etape sme mohli pokračovať obnovou fasády južnej strany kostola.

V roku 2018 sme sa opäť uchádzali o finančnú podporu z MK SR a aj v tomto roku bola naša žiadosť podporená a tak sme v 3. etape mohli pokračovať obnovou fasády východnej strany kostola. Tieto práce sa nám podarili vďaka finančným prostriedkom z dotačného programu Ministerstva kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 25 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru.
  .
Koncom roku 2018 putoval na MK SR ďalší projekt (4. etapa). Ak MK SR podporí aj túto našu žiadosť, v roku 2019 sa môžeme tešiť na obnovu fasády severnej strany kostola. Veríme, že tieto práce prispejú k zachovaniu chrámu pre budúce generácie i k zatraktívneniu obce pre turistov prichádzajúcich do našej podtatranskej oblasti.

Posted in Oznamy.