OZNAMY

 

Aktuálne oznamy od roku 2023 nájdete tu: http://ecav.spisskabela.sk/category/oznamy.

 

 

 


Rozpis služieb Božích na nastávajúce sviatočné obdobie nájdete tu:


Od Smrtnej nedele (3. apríla 2022) sa nedeľné služby Božie budú konať už opäť v kostole Spišskej Belej o 9:00 a o 10:30 v Krížovej Vsi.

 
Služby Božie na Štedrý večer budú:
 • o 14:30 v Krížovej Vsi,
 • o 16:30 v Spišskej Belej,
 • o 18:00 v Spišskej Belej.

Podľa nariadení ÚVZ SR môžu na služby Božie prísť očkovaní a tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali v uplynulých 180-tich dňoch, je potrebné mať so sebou aj potvrdenie.

Maximálna kapacita kostola v Krížovej Vsi je 30 ľudí a v Spišskej Belej 37 ľudí. Aby sme zachovali všetky protipandemické opatrenia a predišli komplikáciám, je potrebné svoju účasť na sštedrovečených službách Božích vopred nahlásiť na fare – telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom do stredy 22. decembra, prípadne sa po skončení služieb Božích môžete zapísať do zoznamu.

Prosím, informujte o tejto skutočnosti aj ďalších bratov a sestry v našom CZ.


 
Rozpis služieb Božích na nastávajúce sviatočné obdobie nájdete tu:
 

 
Od štvrtku 25. 11. 2021 platí na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zákaz vychádzania a medzi výnimkami je uvedená len individuálna návšteva kostola. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 261 v § 4 obmedzuje konanie bohoslužieb len na individuálnu pastoračnú službu.
 
Z týchto dôvodov, ale najmä kvôli ochrane Vás a Vašich blížnych, sa počnúc uvedeným dátumom v našom cirkevnom zbore pozastavujú všetky hromadné podujatia a spoločné aktivity. V prípade záujmu o individuálnu návštevu kostola alebo pastoračnú službu neváhajte kontaktovať sestru farárku.
 
V nedeľu 28. 11. 2021 (1. adventná nedeľa) budeme mať možnosť počúvať rozhlasové služby Božie z Popradu-Veľkej na Rádiu Slovensko v čase od 09:05: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/rozhlasove-sluzby-bozie-28-11-2021-z-popradu-velkej. O 10:00 sa začne priamy prenos služieb Božích z Levoče na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qfIpyjwTXAM.
 

V druhú adventnú nedeľu 5. 12. 2021 si môžete pozrieť záznam služieb Božích z Kežmarku: https://youtu.be/RPpgLubhOb0.

 

V tretiu adventnú nedeľu 12. 12. 2021 si môžete pozrieť záznam služieb Božích z Kežmarku: https://youtu.be/UV7Go58xvRU.

 

V štvrtú adventnú nedeľu 19. 12. 2021 si môžete pozrieť záznam služieb Božích z Kežmarku: https://youtu.be/qYaQwBdGeQY.

 


 
 
Tohtoročný zborový výlet plánujeme 15. augusta 2021 – cieľom budú artikulárne kostoly na Orave – Istebné a Leštiny a možno neobídeme ani Oravský hrad. Ak máte záujem o spoločenstvo na zborovom výlete, zapíšte sa do zoznamu, ktorý je na stolíku pri východe z chrámu.
 

 
V pondelok 19. apríla 2021 vstúpila do platnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186, ktorá stanoveuje výnimku zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb pre konanie bohoslužieb (vrátane obášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu) – viac tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_186.pdf.
 
Vďaka tomu sa budeme môcť prvý krát v tomto roku stretnúť na službách Božích v nedeľu 25. apríla 2021 o:
 • 9:00 v Spišskej Belej
 • 10:30 v Krížovej Vsi

Tešíme sa a sme vďační za túto možnosť!

Na základe tejto a nasledujúcich vyhlášok ÚVZ SR sa budú konať nedeľné služby Božie už pravidelne každú nedeľu v stanovených časoch.

 
 

Na základe uznesenia Vlády SR č. 176/2021 zo dňa 31. marca 2021 je od 1. apríla 2021 čiastočne dovolená návšteva chrámu Božieho vo forme individuálnej duchovnej, resp. pastorálnej starostlivosti pri dodržaní stanovených proti-epidemiologických opatrení.

Chrám Boží v Spišskej Belej bude otvorený v súlade s týmto uznesením Vlády SR a nadväzujúcim usmernením hlavného hygienika SR zo dňa 31. 1. 2021 pre potreby individuálnej pastorálnej starostlivosti v časoch:

• Veľký piatok – 2. apríl 2021 od 16:00 do 18:00

• Veľkonočná nedeľa – 4. apríl 2021 od 16:00 do 18:00

• Nedeľa 11. apríla 2021 – od 15:00 do 17:00

V prípade záujmu či potreby bude chrám Boží po telefonickom či e-mailovom dohovore prístupný samozrejme aj v inom čase…


Keďže aj naďalej sa kvôli vážnej epidemiologickej situácii služby Božie konať nemôžu, na tomto mieste budeme pravidelne zverejňovať linky na najnovšie prenosy služieb Božích:

3. nedeľa po Veľkej noci, 25. 4. 2021: www.ecav.sk/televizne-sluzby-bozie-z-rusoviec-24-a-25-4-2021 a www.ecav.sk/rozhlasovy-prenos-sluzieb-bozich-zo-senice-25-4-2021

2. nedeľa po Veľkej noci, 18. 4. 2021: https://youtu.be/t9pUiECph_4

1. nedeľa po Veľkej noci, 11. 4. 2021: https://youtu.be/VaqmZonCZYo

– Zelený štvrtok, 1. 4. 2021: https://youtu.be/bmX0OR-JZCQ

– 6. pôstna nedeľa – Kvetná,  28. 3. 2021: https://youtu.be/OtNVNhuDhY4

– 5. pôstna nedeľa – Smrtná,  21. 3. 2021: https://youtu.be/ZHroTykrE8Q

– 4. pôstna nedeľa, 14. 3. 2021: služby Božie z Modry–Kráľovej o 10:00 na Jednotke (priamy prenos): https://www.rtvs.sk/televizia/program/14320/264973

Sobota, 13. 3. 2021 o 18:00 na Trojke – služby Božie z Modry–Kráľovej  (priamy prenos): https://www.rtvs.sk/televizia/program/14320/264185

– 3. pôstna nedeľa, 7. 3. 2021: https://youtu.be/NFodt_f71T4

– 2. pôstna nedeľa, 28. 2. 2021: https://youtu.be/1ohiadqYCQ4

– 1. pôstna nedeľa, 21. 2. 2021: https://youtu.be/2C__RyV7iiU

– Predpôstna nedeľa, 14. 2. 2021: https://youtu.be/M7HvUcdZP2Y a o 9:00 na Dvojke – televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Giraltovce – záver Národného týždňa manželstva: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/261492

Sobota 13. 2. 2021 o 18:00 na Trojke – televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Giraltovce: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16997

Nedeľa po Deviatniku, 7. 2. 2021: https://youtu.be/_R8q7kal8yk

Nedeľa 31. 1. 2021: https://youtu.be/zTlW8QE6HR8 a o 10:00 na Jednotke – televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Galanta, fília Matúškovo: https://www.rtvs.sk/televizia/program/14320/259379

Sobota 30. 1. 2021 o 18:00 na Trojke – televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Galanta, fília Matúškovo: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16997/259371

Nedeľa 24. 1. 2021: https://youtu.be/ohUDJBv_NDU a o 9:05 na Rádiu Slovensko – rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča

Druhá nedeľa po Zjavení, 17. 1. 2021: https://youtu.be/v9EKkW_p0WI

Prvá nedeľa po Zjavení, 10. 1. 2021: https://youtu.be/vSq-8f55Mjc a o 10:00 na Dvojke – služby Božie z CZ ECAV Bratislava Legionárska pri 200. výročí narodenia Janka Matúšku: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/257540

Sobota 9. 1. 2021 o 18:00 na Trojke – služby Božie z CZ ECAV Bratislava Legionárska: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16997/257632


Rozpis služieb Božích počas Veľkej noci 2021

1. apríl 2021
Zelený štvrtok
Služby Božie na internete
BÚ VD Peter Mihoč
17:00
YouTube ECAV s vami
2. apríl 2021
Veľký piatok
Rozhlasové Služby Božie
CZ ECAV Hanušovce n. Topľou
Televízne Služby Božie
CZ ECAV Nové Mesto n. Váhom
9:05 Rádio Slovensko

 

10:00 JEDNOTKA

4. apríl 2021
1. slávnosť veľkonočná – Veľkonočná nedeľa
Televízne Služby Božie
CZ ECAV Bratislava-Rača
10:00
Televízia TA3
5. apríl 2021
2. slávnosť veľkonočná – Veľkonočný pondelok
Televízne Služby Božie
GBÚ ECAV Ivan Eľko
10:00
Televízia LUX

Na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, usmernenia predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom z 17. 12. 2020 (dostupné tu: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom) a stanoviska predsedníctva Tatranského seniorátu sa naše zborové presbyterstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 18. 12. 2020 rozhodlo pripojiť k celoštátnemu lockdownu na dobrovoľnej báze, napriek tomu že aktuálne platné nariadenie ÚVZ SR (45. vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2020, dostupná tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_26_2020.pdf) nezakazuje konanie bohoslužieb.

Z tohto dôvodu sa v našich kostoloch (Spišská Belá, Krížová Ves, Bušovce, Tatranská Kotlina) od 21. decembra 2020 minimálne do 10. januára 2021 žiaľ NESTRETNEME, služby Božie ani ďalšie spoločné stretnutia sa neuskutočnia.

Napriek tomu nezostaneme bez radostnej Vianočnej či novoročnej zvesti Božieho slova – prosíme sledujte tieto webové stránky. Spoločne s ostatnými sestrami a bratmi farármi Tatranského seniorátu pripravujeme videonahrávky služieb Božích, ktoré budú dostupné na YouTube a prostredníctvom Kežmarskej televízie. Linky budú postupne pribúdať nižšie:

– Štedrovečerné Bohoslužby: https://youtu.be/aL8st2m-qNI

– 1. sviatok Vianočný: Dvojka o 10:00 (priamy televízny prenos z Obišoviec: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/255327)

– 2. sviatok Vianočný: https://youtu.be/BCuXvRjk8Xo

– nedeľa po Vianociach: Rádio Regina o 9:05 (priamy rozhlasový prenos z Dudiniec: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1095/1481498)

– Silvester: https://youtu.be/KifhZmJ0tbc

– Nový rok 2021: https://youtu.be/7TbcFcSDXwQ

– Nedeľa po Novom roku: https://youtu.be/MGDHMKe61Zw

– Zjavenie Krista Pána mudrcom: https://youtu.be/Ylb_HBQhea4

Viac informácií nájdete aj tu:


Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktorá nadobudla účinnosť 16. novembra 2020, sa podľa § 4 písmeno b) nevzťahuje zákaz „usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb“ na výkon bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, za dodržania nasledovných opatrení:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,
e) dodržiavať respiračnú etiketu,
f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,
i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,
j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
k) zakazuje sa podávanie rúk,
l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:
   1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo
   2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.
 
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie v nedeľu 22. novembra o 9:00 v kostole v Spišskej Belej a o 10:30 v Krížovej Vsi!
 


Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 je podľa bodu D zakázané usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej,  spoločenskej či inej povahy s účasťou v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Z tohto dôvodu sa v našom zbore od 15. 10. 2020 až do odvolania NEBUDÚ KONAŤ Služby Božie či iné zborové aktivity (Biblické hodiny, nešpory, večierne, vyučovanie katechumenov a konfirmandov, nácviky spevokolu, stretnutia detí, dorastu a mládeže atď.).

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu (za dodržania striktných pravidiel a povinností), takže v prípade potreby prosíme neváhajte kontaktovať sestru farárku.

Vzájomné spoločenstvo, aj keď len v papierovej, telefonickej alebo virtuálnej forme, sa budeme snažiť naďalej udržiavať – napr. distribúciou pripravených nedeľných domácich pobožností do Vašich schránok, alebo vysielaním záznamov služieb Božích (spoločne s ostatnými zbormi Tatranského seniorátu).

Ďalšie duchovné materiály a aj zoznam vysielaných služieb Božích a iných podujatí z ostatných cirkevných zborov ECAV nájdete na stránkach www.ecav.sk.


Od 6. mája 2020 hlavný hygienik SR povolil konanie služieb Božích – veľmi radi sa teda spolu stretneme v našich kostoloch už v nedeľu 10. mája 2020 o 9:00 v Spišskej Belej a o 10:30 v Krížovej Vsi.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3796/2020 zo dňa 5. 5. 2020 sa môžu služby Božie konať pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v celom kostole a jeho okolí je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola je povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre – sedenie len na vyznačených miestach,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)
 • nepodávať si ruky,
 • zo Služieb Božích úplne vylúčiť tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie a pod.),
 • pre starších ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách sú usporadúvané osobitné Služby Božie, žiadame ich o využitie tejto možnosti (informácie u sestry farárky),
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pri východe z kostola je potrebné vychádzať s odstupmi aspoň 2 metre a predchádzať združovaniu.

Žiadame všetkých o dodržiavanie týchto podmienok, chránite tak seba i ostatných!


Od 9. marca 2020 sa z dôvodu prevencie a eliminácie rizika šírenia ochorenia Covid-19 (tzv. koronavírus) Služby Božie a ostatné aktivity ECAV (biblické hodiny, pôstne večierne, vyučovanie katechumenov a konfirmandov, nácviky spevokolu, stretnutia detí, dorastu a mládeže a iné podobné podujatia) nekonali – až do 5. mája 2020.

Prosíme sledujte tieto webové stránky – najmä sekcie Oznamy a Časopis – kde budeme priebežne zverejňovať aktuálne oznamy a materiály na domáce pobožnosti, ktoré budú distribuované aj do poštových schránok (primárne starším sestrám a bratom, dôchodcom a imobilným).

Ďalšie duchovné materiály a aj zoznam vysielaných služieb Božích a iných podujatí nájdete na stránkach www.ecav.sk.


Na farskom úrade sú k dispozícii perá s údajmi nášho zboru. Sú v piatich farbách (šedá, modrá, červená, zelená a čierna) a dobrovoľný príspevok za jedno pero môže byť napríklad 1 €.


Dávame Vám do pozornosti knihu pána Františka Šťastného s názvom Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií. V sakristii máme posledné kusy podpísané autorom, cena je 10 €.