Služby božie v zimnom období na fare

V zimnom období sa od pamiatky posvätenia chrámu v Spišskej Belej konajú služby Božie každú nedeľu o 9:00  modlitebni na fare (Hviezdoslavova 16) a nie v kostole.

Posted in Oznamy.