Nešporné služby Božie v Tatranskej Kotline v roku 2017

Srdečne Vás pozývame na služby Božie v našej diaspore Tatranská Kotlina, ktoré sa konajú pravidelne v prvú nedeľu v mesiaci (od mája do októbra) vždy o 16:30.

Termíny služieb Božích v roku 2017:

  • 7. máj 2017 (3. nedeľa po Veľkej noci)
  • 4. jún 2017 (1. slávnosť svätodušná)
  • 2. júl 2017 (3. nedeľa po Svätej Trojici)
  • 6. august 2017 (8. nedeľa po Svätej Trojici)
  • 3. september 2017 (12. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka posvätenia chrámu)
  • 1. október 2017 (16. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme)

Tešíme sa na stretnutie pri Božom slove!

Posted in Oznamy.