Obnova fasády bušovského kostola v roku 2017

V roku 2016 sme s Božou pomocou začali s obnovou fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. Podarilo sa nám, vďaka finančným prostriedkom z dotačného programu Ministerstva kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 20 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru, obnoviť fasádu veže (1. etapa).
  .
V roku 2017 sme sa opäť uchádzali o finančnú podporu z MK SR a aj v tomto roku bola naša žiadosť podporená a tak sme v 2. etape mohli pokračovať obnovou fasády južnej strany kostola. Tieto práce sa nám podarili vďaka finančným prostriedkom z dotačného programu Ministerstva kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ (podprogram 1.1) vo výške 19 000 € a za 5% spoluúčasti cirkevného zboru.
  .
Koncom roku 2017 putoval na MK SR ďalší projekt (3. etapa). Ak MK SR podporí aj túto našu žiadosť, v tomto roku na nás čaká obnova fasády východnej strany kostola. Veríme, že tieto práce prispejú k zachovaniu kostola pre budúce generácie i k zatraktívneniu obce pre turistov prichádzajúcich do našej podtatranskej oblasti.
 .
 .
    
    
    
Posted in Oznamy.