Nová práčka od spoločnosti Whirlpool pre potreby nášho zboru

Vďaka ochote a ústretovosti spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. môžeme od februára tohto roku v priestoroch našej fary využívať automatickú práčku Whirlpool FFB 7459 BCV CS – pre potreby samotného cirkevného zboru i našich hostí.

Srdečne ďakujeme spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. za tento štedrý dar!

 

Posted in Oznamy.