Svetový deň modlitieb 2023

V nedeľu 5. marca 2023 si aj v našom zbore pripomenieme Svetový deň modlitieb – tentoraz z Taiwanu.

Svetový deň modlitieb vznikol roku 1887 z iniciatívy amerických žien a v priebehu rokov vzniklo z neho globálne ekumenické hnutie. Každý rok sa v prvý marcový piatok stretávajú vo viac ako 180 krajinách a oblastiach ženy s rozličnými tradíciami a pozadím, aby slávili Svetový deň modlitieb.

V mene taiwanských sestier pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom „Ping-an“, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma SDM na rok 2023 sú slová „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19). Je to príležitosť počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu a podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci.

Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakej bohoslužby bude dňa  3. 3. 2023. Pridajme sa k ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu, aby sme spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet a aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

Taiwan má približne 23,6 milióna obyvateľov a je husto osídlenou krajinou, v ktorej žije veľké množstvo národností. Oficiálne uznaných je 16 pôvodných jazykov. Nachádza sa v západnej časti Tichého oceánu a v strede ostrovného oblúka východnej a juhovýchodnej Ázie. Pozostáva z hlavného ostrova a mnohých menších ostrovov vrátane Peskadorských ostrovov, Kinmenu a Matsu. Západnú tretinu územia ostrova tvoria roviny, kotliny, pahorkatiny a náhorné plošiny a žije tu viac ako 20 miliónov ľudí. Hlavné mesto – mesto Tchaj-pej – sa nachádza na severe Taiwanu, zatiaľ čo ďalšie veľké mestá sú na západnom pobreží.

Na Taiwane sa nachádza deväť národných parkov. Z nich najviac turistov priťahuje národný park Taroko s nádhernými roklinami a úžasnými scenériami. Jedinečná geografia ostrova a klimatické podmienky spôsobili veľkú rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov. Horúce a studené pramene s rôznym obsahom minerálov sa vyskytujú v celej krajine, dokonca aj v riekach a oceánoch.

Najstarší záznam o účasti taiwanských žien na Svetovom dni modlitieb pochádza z marca 1935 z taiwanskej cirkevnej tlače. Odvtedy sa Svetový deň modlitieb stal ekumenickou modlitebnou bohoslužbou, ktorá je uchu taiwanských kresťaniek dobre známa. Každoročne je príručka pre bohoslužby preložená do 13 jazykov vrátane mandarínskej čínštiny, taiwančiny a pôvodných jazykov, ktoré sa používajú počas bohoslužieb. Každý rok v januári ženy z presbyteriánskej cirkvi v rôznych častiach Taiwanu organizujú prípravné semináre Svetového dňa modlitieb pre svoj región.

 

Zdroje: www.ecav.sk a https://sites.google.com/site/sdmslovensko/sdm-2023-taiwan

Posted in Oznamy.